Voorbeeldvragen voor de sollicitant

Naar aanleiding van het blog ‘De arbeidsrelatie: De liefde is wederzijds, toch?’, tref je hier ter inspiratie een lijst van vragen die je zou kunnen stellen als sollicitant. De lijst in niet onuitputtelijk en de vragen staan ad-random opgesomd. Mocht je aanvullingen hebben, mail deze vooral.

Hier de link naar het blog: http://www.inverbinding.works/werving-selectie/1115-de-liefde-is-wederzijds-toch

De vragen:

 • Op jullie site staat dat jullie als visie/missie hebben…….Op welke wijze probeert deze afdeling hier vorm aan te geven?
 • Op welke onderwerpen vind je dat de afdeling goed functioneert en op welke punten zou je verbetering willen realiseren?
 • En welke aspecten zou je willen verbeteren m.b.t. de onderlinge samenwerking?
 • Welke acties zijn er ingezet om dit te realiseren?
 • Als je de ideale collega of medewerker zou beschrijven op jouw afdeling. Hoe zou je die omschrijven?
 • Wat typeert jouw stijl van leidinggeven en hoe merk ik dat in mijn dagelijkse praktijk?
 • Wat verwacht je van mij in de relatie leidinggevende – medewerker?
 • Wat mag ik van jou verwachten als medewerker?
 • Als je de cultuur van de organisatie/afdeling in 3 kernwoorden zou omschrijven, welke woorden zou je dan gebruiken en waarom?
 • Hoe staat de afdeling bekend bij andere afdelingen/klanten?
 • Wat zijn de absolute prioriteiten voor het komende jaar?
 • Waar zijn jullie als leidinggevende en collega’s allergisch voor?
 • Vind je dat jouw afdeling voldoende op waarde geschat wordt door het management van deze organisatie?
 • Op welke resultaten zijn jullie trots?
 • Welke ontwikkelingen in de organisatie en de omgeving van de organisatie gaan een impact hebben op de afdeling en op mijn rol daarbinnen?
 • Op welke manier beoordelen jullie mijn resultaten en die van de afdeling?
 • Wat zijn de belangrijkste ken- en stuurgetallen?
 • Wat zijn de belangrijkste stakeholders?
 • Welke overlegvormen kennen jullie en hoe frequent overleggen jullie?
 • Wat vind je van arbeidsomstandigheden en de faciliteiten binnen de organisatie en de afdeling? Welke verbeteringen zou je hierin willen realiseren?
 • Aan welke van de werkzaamheden die genoemd worden in de vacaturetekst besteden jullie het meeste tijd?
 • Hoeveel collega’s kent het team?
 • …………..