Op zoek naar werkgeluk

De publieke sector

Steeds vaker zie je berichten in de media over uitingen van onvrede van professionals in de publieke sector. De NOS bericht op 21 augustus 2018 dat het aantal zzp’ers in de zorg sterk toeneemt. De mensen die aan het woord komen in het artikel noemen een paar redenen om deze keus te maken. Samengevat in mijn eigen woorden komt het erop neer dat men meer eigen regie over de werkdruk wil en de administratieve last zat is. Als zzp’er voelt men de juiste balans weer. Drie september 2018 was er een grote manifestatie in Den Haag voor de Jeugdzorg. Er werd aandacht gevraagd voor de hoge werkdruk en voor de administratieve last die op de jeugdwerkers rust. PO in actie vraagt naast een redelijke salariëring al tijden aandacht voor een serieuze positie van de onderwijzer, de hoge werkdruk en de grote administratieve druk die ervaren wordt. Of het toeval ermee speelt, op het moment van schrijven roepen ze de gehele publieke sector op om te gaan staken.

Negatieve energie

Veel professionals in de publieke sector zijn ontevreden en ervaren veel stress. Het heeft er alle schijn van dat zij het steeds lastiger vinden om hun beroep nog te matchen met hun persoonlijke drijfveren. In deze sectoren is men niet bang voor werkdruk, als het maar als zinvolle werkdruk ervaren wordt en hier wringt de schoen. De zingeving staat onder druk. De stress die je als professional voelt, de irritatie die de overhand neemt of de sfeer die negatief wordt op je werk geven aan dat de energie die het zou moeten opleveren zoek is geraakt. En let op, passie en frustratie zijn dezelfde energie, alleen is het een andere uitingsvorm (Jan Bommerez). Het gevoel van passie is de positieve uiting van de drive die je hebt. De frustratie is de negatieve. Op de frustrerende momenten zet die energie zich om in voor jouw geest en fysiek ongezonde reacties.  Als deze reacties te vaak voorkomen, wordt het tijd voor reflectie. Reflectie op jezelf en op de relatie met je werkomgeving.

Coaching

Wat is er nodig om de zingeving weer te ervaren en weer energie te krijgen van je werk? Sommige mensen gaan meer sporten, anderen gaan aan de slag met yoga of nemen ’s avonds een wijntje extra. Ondersteuning in de vorm van coaching kan helpend zijn. Samen met een gekwalificeerde buitenstaander kijken naar jouw situatie kan zorgen voor nieuwe inzichten. Er is maar één plek in het hele universum waarvan je zeker kunt zijn dat je die kan verbeteren en die plek dat ben je zelf (Aldous Huxley). Proactieve mensen spannen zich in voor zaken waar ze echt iets aan kunnen doen. Ze hebben een positieve energie die zich steeds verder uitstrekt en hun cirkel van invloed vergroot (Stephen Covey).

Coaching is het ondersteunen bij het nemen van (persoonlijk) leiderschap. Het is bedoeld bewustwording van de situatie te creëren en je te helpen bij het nemen van verantwoordelijkheid om deze zo te veranderen, dat je meer werkgeluk gaat ervaren.