Wie is Theo Bos

Europees erkend practitioner coach en hr adviseur

Mijn naam is Theo Bos (1973). Ik ben erkend practitioner coach, teamcoach Insights Discovery practitioner en hr adviseur.
Mijn missie is mens en organisatie te helpen effectiever te zijn in het bereiken van hun doelstellingen door vanuit de eigen waarden, overtuigingen en drijfveren de verbinding te leggen met de omgeving.

In het begin van mijn loopbaan leunde ik vooral op de inzet van instrumenten, procedures en regelgeving om datgene te bewerkstelligen wat ik nodig achtte. Gaandeweg ben ik gaan inzien dat het niet alleen die middelen zijn die de nodige verandering brengen. Samenwerking, rolbewustzijn en (persoonlijk) leiderschap zijn voor mij meer en meer centraal komen te staan als thema’s die bijdragen aan de ontwikkeling van mens, team en organisatie.

Theo Bos Coaching en HR

Werken doe je samen. Ik geloof dat organisaties, leidinggevenden en professionals effectiever en efficiënter zijn door zich te verbinden aan een gedeelde visie en missie die door dialoog, reflectie, openheid en inspiratie vorm heeft gekregen. Wanneer aan deze voorwaarden voldaan worden en we instrumentaria niet als doel maar als middelen zien, komen de resultaten vanzelf.

Wat mij kenmerkt als persoon, coach en hr adviseur is openheid, gedrevenheid, idealisme, vertrouwen en humor. Ik weet gemakkelijk een vertrouwde sfeer te creëren met mijn gesprekspartners, stel (kritische) vragen en ben altijd op zoek naar een positief en duurzaam resultaat.

Voor het verhaal achter mijn logo, klik op deze link: https://www.boscoachingenhr.nl/2016/03/29/de-stille-kracht-van-louis-couperus/

Highlights
  • Wat mij kenmerkt als persoon, coach en hr adviseur is openheid, gedrevenheid, idealisme, vertrouwen en humor
  • Samenwerking, resultaatverantwoordelijkheid en eigenaarschap zijn voor mij meer en meer centraal gaan staan als thema’s die bijdragen aan de ontwikkeling van mens, team en organisatie
  • Werken doe je samen

 


Opdrachtgever en partners

Ik werk samen met onderstaande opdrachtgevers en partners